YEMLERİMİZ

KÜÇÜKBAŞ GRUBU YEMLERİ
Keçi Süt Yemi
Keçi Süt Yemi

Kasaplık keçi yetiştirmek maksadı ile keçicilik yapılıyor ise …

Duble Kuzu Besi Yemi
Duble Kuzu Besi Yemi

Besiye alınan kuzuların ilk günden kesime kadar olan …

Kuzu Büyütme Yemi
Kuzu Büyütme Yemi

Kuzuların 45. gününde 90. gününe kadar beslenmesinde kullanılmalıdır.

Toklu Besi Yemi
Toklu Besi Yemi

Yemden yararlanma ve ete dönüşme oranı yüksektir.

Koyun Süt Yemi
Koyun Süt Yemi

Koyunlarda maksimum süt verimi için üretilmiştir.