YEMLERİMİZ

KÜÇÜKBAŞ GRUBU YEMLERİ
Duble Kuzu Besi Yemi
Duble Kuzu Besi Yemi

Besiye alınan kuzuların ilk günden kesime kadar olan süre boyunca beslenmesinde kullanıldığı gibi 90. günden kesime kadar da kullanılabilir.

Besiye alınan kuzuların canlı ağırlıkları 10 kg’ya ulaşınca Eriş Duble Kuzu Besi Yemi’ne geçilmelidir. Bu periyotta beslenmenin amacı kuzuları pazara hazırlamak ve hızlı bir şekilde semirtmektir. Kuzuların bu son besi döneminde yeterli taze su verilmeli. Kuzu başına en fazla 300 gr kadar baklagil kuru kaba yem ve kuru çayır otu ile serbest olarak Duble Kuzu Besi Yemi bulundurulmalıdır. Özellikle bu son dönemde kuzuların barınakları sıcak olmalıdır. Yoğun kuzu besisi yapılırken bu dönemin en kritik özelliği idrar kanalarındaki tıkanmalardır. Özenle dengelenmiş Duble Kuzu Besi Yemi yiyen kuzuların yemlerinin dengesi dışardan kırmalar ile bozulmamalı veya Eriş Yem saha besleme uzmanlarından bilgi desteği alınmalıdır. Bu uygulamalar ile yağsız kuzu ve yüksek randımanlı karkas elde edilmiş olur. Yoğun besleme programı uygulanıyorsa kaba yem kullanılmaz. AĞIRLIK: Net 50 kg’dır.