İŞLETMELERİMİZ

BÜYÜKBAŞ AR-GE

Büyükbaş Ar-Ge çiftliğimiz 2002 yılında Silivri Kadıköy’de kurulmuştur. Çiftliğimiz de 50’si sağılır inek , buzağılar, düveler, kuruda inekler ve besi danaları olmak üzere 150-200 civarında hayvan mevcudumuz bulunmaktadır. Fabrikamızda yeni geliştirdiğimiz yemleri Ar-Ge çiftliğimizde önce deniyoruz. Burada yemin performansını ve verimliliğini ölçtükten sonra müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Ar-Ge çiftliğimiz bireysel ve kurumsal müşterilerimizin ziyaretine açık olup, önerdiğimiz hayvan besleme yöntemlerini bu çiftliğimizde müşterilerimize uygulamalı olarak gösteriyoruz. Ar-Ge çiftliğimizde ürettiğimiz yemlerimizi denemenin yanında, süt ve besi performansını arttırma, en ekonomik besleme yöntemi, hayvan sağlığı ve üreme /döl tutma konularında da araştırmalar yapılmakta olup bu çalışmalardan öne çıkan hususlar aşağıda bilginize sunulmuştur.

Büyükbaş AR-GE

  • Çiftliğimizde ağırlıklı olarak Holsteinsığır ırkı bulunmaktadır. (Müşterilerimizin genelinde bu sığır ırkı olduğu için) Araştırma ve denemelerimizde bu ırkın süt ve besi performnası ölçülmektedir. Ancak diğer ırklardan, jersey ırkının süt yağı miktarı, Belçika mavisi ve simental ırkının besi performansı gibi diğer ırklarında araştırmaları yapılmaktadır.
  • Robot sistemi tarafından sağılan inekler süte göre bireysel olarak beslenmektedir. Yaptığımız çalışmalar göstermiştirki , en pahalı yemi, (içeriği en zengin yem olacağı için) ineklerimizin verdikleri sütle orantılı olarak verdiğimizde en ekonomik besleme yöntemi olduğu ortaya çıkmaktadır. Yani “en pahalı yem aslında en ekonomik yemdir“ diyebiliriz. Daha ucuza gelmesinin yanında ineklerimizin kondisyonları düşmeyecek, döl tutma sorunları ve besleme kaynaklı hastalıklarında önüne geçilmiş olacaktır.
  • 2008 yılında yem üretimimizi Expander teknolojisi ile (yemin yüksek ısıda pişirilmesi ve yüksek basınçla hammaddenin hücre duvarının patlatılması) yapmaya başladığımızda da expander yemi önce kendi çiftliğimizde denedik.Süt sığırlarında sütlerimizin %10 civarında arttığını tespit ettik. Bu denemeyi bizimle çalışan büyük bir çiftlik müşterimizde de denedik aynı sonuçlar elde edildi ve Ar-Ge çiftliğimizdeki sonuçlar teyid edildi. Yemden yararlanma arttırılmış olduğu için besi danalarımızda da aynı sonuçlar elde edildi.
  • Yem katkılarının (maya, bypass yağ, farklı mineral bileşikleri) kesif yeme ilave olarak verilmesinin de performansa çok olumlu katkıları gözlenmiştir.
  • Çiftliğimizde üreme ve döl tutma konularındaki araştırmalarımızı İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dölerme Kürsüsü eski başkanı Prof. Dr. Kamuran İleri ile birlikte yürütüyoruz. Üreme yönünde corpusluteum daha aktif hale getirilmesi için farklı preparat uygulamaları, üreme yollarının sağlığının devamlılığını sağlamak için periyodik kontrollerin yapılmasının önemi ve sağladağı faydaları izlenmiştir.
  • Buzağılarımızda denediğimiz buzağı başlangıç ve büyütme yemlerimizde maliyet ne olursa olsun en kaliteli hammaddelerden oluşan yemleri buzağılarımıza vermenin sağladığı performansı gördükten sonra onlardan hiçbir fedakarlığı esirgememenin gerekliliğini öğrenmiş olduk.
  • Besiye aldığımız danalarda ise padok içerisinde serbest dolaşabilecekleri ortam temin edildikten sonra serbest yemleme (yiyebildikleri kadar besi yemini) ve mutlaka sağlam bir pelet besi yemi ile beslemenin faydalarını sağlıklarına ve et tutma performansına katkısını izledik.