YEMLERİMİZ

DÜVE GRUBU YEMLERİ
Kuru İnek Gebe Düve / Düve Yemi
Kuru İnek Gebe Düve / Düve Yemi

Buzağılıktan çıkan damızlık amaçlı dişi danaların beslenmesi için …