YEMLERİMİZ

DÜVE GRUBU YEMLERİ
Kuru İnek Gebe Düve / Düve Yemi
Kuru İnek Gebe Düve / Düve Yemi

Buzağılıktan çıkan damızlık amaçlı dişi danaların beslenmesi için formüle edilmiştir. Bu dönemde düvelerin vücut kondisyonlarını yükseltmeden fizyolojik gelişmelerini sağlayacak şekilde vitamin ve minerallerce desteklenmiş bir yemdir. 6. aydan sonra başlanarak yeterli cins olgunluk yaş ve ağırlığa (350 - 400 kg / 16 - 17 ay) ulaşılmasını takiben doğuma 3 haftaya kadar kullanılması önerilmektedir. Kullanım miktarını işletmede kullanılan kaba yem kalitesine bağlı olarak bu süre boyunca günlük ortalama 700-800 gr/gün canlı ağırlık alacak şekilde Yaklaşık 3-5 kg/gün verilerek rasyonların düzenlenmesi tavsiye edilir.

Düvelerin günlük protein ve enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde bir yemdir.
Dişi buzağıların 6. ayından başlayarak gebe kalıncaya kadarki dönemlerinde verilir. Sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlar. AĞIRLIK: Net 50kg’dır.
  • - Meme gelişimi ve yaklaşan gebelik için yararlı bir yem olup,
  • doğum sırasında ve sonrasında görülebilecek metobolik rahatsızlıkları
  • en aza indirir.

Kuru İnek Gebe Düve / Düve Yemi

Kuru İnek Gebe Düve / Düve Yemi