YEMLERİMİZ

KÜÇÜKBAŞ GRUBU YEMLERİ
Kuzu Büyütme Yemi
Kuzu Büyütme Yemi

Kuzuların 45. gününde 90. gününe kadar beslenmesinde kullanılmalıdır.

Kuzuların emiştirme dönemlerinin sonuna doğru canlı ağırlıkları 15-18kg’a ulaşınca Eriş Kuzu Başlangıç Yemi ile 3-4 gün karıştırılarak serbest olarak kuzuların önünde bulundurulur bu dönemde kuzulara çok iyi kalite çayır kuru ot veya yapraklı yoncadan 300gr/gün verilir daha fazla kaba yem besi süresini uzatır. Kuzular 30-32kg canlı ağırlığa gelinceye kadar önlerinde serbest olarak pişmiş Eriş Kuzu Büyütme Yemi ve 300gr/gün kaba yem bulundurulur. Kuzuların canlı ağırlıkları 30-32kg’a ulaşınca Eriş Kuzu Besi Yemi yedirilmeli kuzuların canlı ağırlıkları 24-26kg’a ulaşınca hızla büyüyemeyen kuzular sürü içinden ayrılır ve onlarında daha rahat gelişmeleri sağlanarak besi süresi kısaltılır. Kuzu besisinde sulu kaba (slaj gibi) yemler tavsiye edilmez. Hızlı kuzu besisinde kaba yem tavsiye edilmez.
Anneli kuzu bölmeleri temiz kuru ve hava cereyansız olmalı. Yeterli alan olmalı. Besi sonu canlı ağırlığı ve süresi tespit edilmeli. Mutlaka yeterli miktarda temiz su bulundurulmalı.d AĞIRLIK: Net 50kg’dır.