YEMLERİMİZ

KÜÇÜKBAŞ GRUBU YEMLERİ
Toklu Besi Yemi
Toklu Besi Yemi

Yemden yararlanma ve ete dönüşme oranı yüksektir.

Merada besisini tamamlayamayan veya pazar koşullarının olumsuz hallerinde değerlendirilemeyen erkek veya dişi kuzuların 6 ayın üzerindekilerin meraya dayandırılarak veya yoğun besiye alarak yapılan besi şeklidir. Toklular iki ay süre ile hızla besiye alınarak günlük 1-1.5 kg Eriş Toklu Yemi ile yemlenirler ayrıca günlük 400gr kadarda kuru kaba yem yedirilir. Tokluların en hassas oldukları idrar yolları taş oluşumunu engellemek amacı ile Eriş Toklu Yemi son derece dengeli bir şekilde gerek mineraller gerekse enerji ve protein sağlayıcı ham maddelerce de dengeli bir şekilde üretilmiştir. Tokluların besi alanları yeteri genişlikte olmalı suluk ve yemlik alanının bulunması gerekmektedir. Tokluların entrotoxseni aşılarının mutlaka yapılmış olması gerekir. Meradan gelen toklulara Eriş Toklu Yemi 4-5 gün süre ile alıştırılarak verilmelidir. Pelet ve granül formlarda üretilmektedir
Eriş Kuzu programı kullanılan toklu besi hayvanlarının beslenmesinde kullanılır. Toku Besi Yemi taneli taleplerde bu formda üretilir AĞIRLIK: Net 50kg’dır.