YEMLERİMİZ

SÜT GRUBU YEMLERİ
Kuru Dönem İnek Yemi
Kuru Dönem İnek Yemi

Kurudaki ineklerin ilk 5 hafta beslenmesinde kullanılır.

Kuru ineklerin ihtiyaç duydukları besin maddelerini karşılar. Homojen bir yapıya sahiptir. Sindirilebilirliği yüksek yem ham maddelerinden imal edilmiştir. İnsan ve hayvan sağlığına zararlı olabilecek maddeleri içermez. Pelet ve toz formunda üretim yapılabilmektedir.
Kurudaki ineklerin ilk 5 hafta beslenmesinde kullanılır. Kaliteli kaba yemlerle birlikte yediriniz. Hayvanların önünde temiz ve sürekli olarak su bulundurunuz. Serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. AĞIRLIK: Net 50kg’dır.
  • - Kurudaki ineklerin kaybetmiş oldukları besin maddelerinin tamamlanmasını sağlar.
  • - Ana rahmindeki yavrunun gelişimini sağlar.
  • - Sindirilebilirliği yüksektir.