YEMLERİMİZ

KÜÇÜKBAŞ GRUBU YEMLERİ
Kuzu Başlangıç Yemi
Kuzu Başlangıç Yemi

Yeni doğan kuzuların 10. gününden 45. gününe kadar beslenmesinde kullanılır.

Kuzular doğduklarında bağışıklık sistemlerini geliştirmek amacıyla mutlaka yeterli ağız sütünü almalıdır. 45 gün anne sütü ile beslenirken 10 günden itibaren Eriş Kuzu Başlangıç Yemi’ne alıştırılmalı ve canlı ağırlıkları 13-15 kg’a ulaşıncaya kadar önlerinde temiz taze su ve Eriş Kuzu Başlangıç Yemi serbest olarak bulundurulmalı bu süre içerisinde kasaplık amaçlı yetiştirilen kuzulara ot yonca vs. kaba yem verilmemeli. Kuzular doğumdan sonra en az 8-10 gün anneleri ile birlikte ayrı bölmelerin içinde kalmalı bulundukları bölmeler temiz olmalı emiştirme daha sonraki günlerde sabah akşam en az iki defa yapılmalıdır. Eğer damızlığa ayrılacak kuzular varsa bunlar 45 gün kadar emiştirilmeli damızlığa ayrılan kuzular meraya çıkarılmalı ve günlük 300-400 gr. Eriş Kuzu Başlangıç Yemi verilmelidir.
Anneli kuzu bölmeleri temiz kuru ve hava cereyansız olmalı. Yeterli alan olmalı. Emişmenin olup olmadığı mutlaka takip edilmeli. Emişmede yeterli beslenmenin olup olmadığı tespit edilmeli. 10. günden itibaren serbest yemlemeye geçilmelidir. Besi sonu canlı ağırlığı ve süresi tespit edilmeli. Mutlaka yeterli miktarda temiz su bulundurulmalı.dır AĞIRLIK: Net 40 kg’dır.