YEMLERİMİZ

BESİ GRUBU YEMLERİ
Sığır Besi 18 Yemi
Sığır Besi 18 Yemi

Meradan gelen ve besi için kapalı veya açık mekanlarda barındırılan besi danalarına kesime beş ay kalıncaya kadar önünde devamlı bulundurularak yedirilir. Eriş Besi Yemi danaların CA’larını 250-400 kg aralığında iken hayvan başına azami 2-3 kg/gün saman karıştırılarak ve arpa takviyesi ile kullanıma uygundur.